close
تبلیغات در اینترنت
مهندسی زلزله
دنبال کردن مطالب از طریق فید RSS دنبال کردن مطالب از طریق تویتر

تبلیغات

اطلاعات کاربری


عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

موضوعات

پیوند ها

آخرین مطالب

مطالب پربازدید

آخرین ارسال های انجمن


بررسی مدلهای كاز – رام و كاز - رام اصلاح شده در پيش بينی ميزان خردایش

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی مدلهای كاز – رام و كاز - رام اصلاح شده در پيش بينی ميزان خردایش سه انفجار آزمایشی در بزرگترین معدن توليد مصالح پروژه ی سد و نيروگاه رودبار لرستان

نویسندگان مقاله:
علی روشنی ، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن
زهرا کاظم زاده ، تهران، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
 
چکیده :
در مهندسي انفجار خردشدگي یک مسئله ي كاربردي و مهم است كه به نوع استفاده از سنگ بستگي دارد. خردایش سنگ به فاكتور هاي زیادي از جمله خصوصيات توده ي سنگ ، پارامتر هاي هندسي چال و نوع ماده ي منفجره بستگي دارد. لذا تعيين خصوصيات ژئومکانيکي توده ي سنگ در عمليات آتشکاري از اهميت بسزایي برخوردار است. مدل هاي كاز رام و كاز رام اصلاح شده دو مدل تجربي و كاربردي براي پيش بيني توزیع خردشدگي محصولات حاصل از انفجار هستند. در مدل كاز رام ضریب سنگ و در مدل كاز رام اصلاح شده شاخص قابليت انفجار ) BI ( نماینده ي خصوصيات ژئومکانيکي توده ي سنگ مي باشند. پژوهش پيش رو تنها گزارشي است مبني بر عدم كارایي مدل هاي كاز رام و كاز رام اصلاح شده در پيش بيني خردایش محصولات حاصل از سه انفجار آزمایشي در بزرگترین معدن توليد مصالح پروژه ي سد و نيروگاه رودبار لرستان.
نظرات ()

بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای

نویسندگان مقاله :
علیرضا اردکانی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرهاد همت یار ،دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بین المللی امام خمینی
احسان طاهرآبادی ، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده مقاله :
یکي از چالش های مهندسين عمران در زمينه انفجار، حفظ قابليت سرویس دهي سازه ها و پایداری آن پس از انفجار است. لذا در این تحقيق سعي شده است تا با استفاده از روش های اجزاء محدود دو بعدی و با بررسي نتایج حاصل از مدلسازی كامپيوتری، اثر انفجار برروی گود پایدار شده به روش ميخکوبي مورد مطالعه قرار گيرد. بدین منظور ابتدا براساس آئين نامه FHWA یک گود پایدار شده به روش ميخکوبي به عمق 8 متر با عملکرد دائمي در خاک ماسه ای طراحي گردید. سپس مدل تحت بار انفجاری با سه فاصله مختلف 10 ، 20 و 30 متر از لبه گود قرار داده شد و  نيروهای ماندگار و تغييرشکل های ایجاد شده در گود مورد بررسي قرار گرفت. بار انفجاری اعمال شده تابعي از فشار و زمان درنظرگرفته شده است. نتایج حاكي از آن است كه هرچه مركز انفجار به لبه گود نزدیکتر باشد ميزان جابجایي بيشتر است.

نظرات ()

بررسی امواج رایلی حاصل شده از امواج حجمی منتشر شده در محیط متخلخل غیراشباع

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی امواج رایلی حاصل شده از امواج حجمی منتشر شده در محیط متخلخل غیراشباع و معادلات حاکم بر این امواج

نویسندگان مقاله :
مجیدرضایی صفت ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه رازی کرمانشاه
ایمان عشایری ، استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه
مهنوش بیگلری ، استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده :
زمين قطعأ یک محيط نامحدود نميباشد ولي به منظور بررسي مسائل مهندسي زلزله در نزدیکي سطح، زمين غالبأ با یک جسم نيمه بينهایت با سطح آزاد، ایدهآل سازی ميشود. شرایط مرزی متناظر با سطح آزاد اجازه ميدهد تا جوابهای اضافهای برای معادلات حركت بدست آید. این جواب ها موجهایي را معرفي ميكنند كه حركت آنها در محدوده كم عمقي نزدیک سطح آزاد متمركز ميباشد )یعني امواج سطحي(. از آنجایي كه مهندسي زلزله به اثر امواج زلزله بر سازهها ميپردازد، كه در نزدیکي و یا روی سطح زمين قرار دارند و بدليل اینکه این امواج كندتر از امواج حجمي با فاصله مستهلک ميگردند، امواج سطحي بسيار مهم ميباشند. مسائل انتشار موج در محيط متخلخل اشباع نخستين بار توسط بيو در اواسط قرن بيستم مورد بحث قرارگرفت. بعد از آن فرمولهای تئوری محيط متخلخل اشباع كه بوسيله چند سيال اشباع شده بود، با تحقيقات بيشتری بدست آمدند. گسترش تئوری انتشار امواج در خاکهای غيراشباع، كه از یک جسم جامد متخلخل كه فضاهای خالي آن بوسيله آب و هوا به عنوان سيال های اشباع كننده پر شده است، اساس حل بيشتر مسائل پيچيده انتشار امواج در خاکهای غيراشباع قرارگرفته است. در اثر برخورد یک موج فشاری مورب با فصل مشترک محيط متخلخل غيراشباع و محيط تک فاز، درنيمه فضای غيراشباع سه موج فشاری و یک موج برشي با قطبيت ( SV ( منتقل ميشود از آنجایي كه امواج رایلي كه نخستين بار توسط Rayleigh در سال 0881 مورد بررسي قرار گرفتن حاصل امواج فشاری و برشي هنگام رسيدن به سطوح ناپيوستگي ميباشند در نتيجه متناظر با سه موج فشاری منتقل شده در نيمه فضای غير اشباع، سه موج رایلي ) 1R ، 2R و 3R ) در سطح آزاد بوجود ميآید. هدف از این تحقيق به دست آوردن امواج رایلي منتشر شده در سطح آزاد ومعادلات حاكم بر این امواج با توجه به امواج حجمي )فشاری و برشي( منتشر شده در محيط متخلخل غير اشباع كه بوجودآورنده امواج سطحي در سطوح ناپيوستگي اند ميباشد.


نظرات ()

بررسی شکل پذیري و مقاومت ستون هاي بتن مسلح دایروي با FRP

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی شکل پذیري و مقاومت ستون هاي بتن مسلح دایروي مقاوم سازي شده با کامپوزیت FRP

نویسندگان مقاله :
حامد کمانه آذری ، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سید حسین نژاد فرد ، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر


چکیده
یکی از کاربردهاي مهم کامپوزیت هاي FRP تقویت و بهسازي ستون هاي دایروي بتنی مسلح، جهت افزایش ظرفیت باربري آن ها می باشد. از این نوع کامپوزیت ها بیشتر جهت تقویت ستون هاي کوتاه استفاده گردیده است. زیرا روش هاي طراحی موجود، قابلیت طراحی پوشش هاي FRP براي ستون هاي لاغر را  ندارند. این نقص از آن جا ناشی می شود که آزمایش ها و مطالعات عملی دقیقی بر روي عملکرد ستون هاي بتنی مسلح لاغر تقویت شده با FRP انجام نپذیرفته و اطلاعات مورد نیاز در این خصوص کم است. در این مقاله سعی بر ارائه یک روش نظري، جهت بررسی ستون هاي لاغر بر اساس روش هاي عددي شده است. بدین منظور مدل تنش-کرنش Teng و Lam براي توصیف رفتار FRP به کارگرفته شده است. پیش بینی ها از مدل تئوریکی ستون و مقایسه آن با نتایج آزمایش هاي موجود نشان می دهد که مدل تئوریکی کاملا بر نتایج آزمایش ستون هاي بتنی دایروي تقویت شده با FRP منطبق است. البته این مقایسه نیازمند انجام آزمایش هاي دقیق بر روي ستون ها با مقیاس واقعی، جهت رفع برخی ابهامات در ارتباط با اطلاعات آزمایش را نیاز دارد. که این خود مسیر تازه اي را جهت انجام تحقیقات بیشتر، پیرامون این موضوع می گشاید

نظرات ()

معرفی و بررسی سیستم های شکل پذیر (المان های اصطکاکی) در سازه های فلزی

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 21

نویسندگان :
وحید فهیم پور، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا عباس نیا ، دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده :
یکی از عناصر تأمین کننده مقاومت جانبی سازه ها در قاب های مهاربندی شده ، مهاربند های هم محور می باشد که در مقایسه با قاب های خمشی به دلیل سهولت اجرا و قیمت تمام شده کمتر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. ولی این مهاربند ها از شکل پذیری مناسبی برخوردار نیستند به همین دلیل محققان در فکر راه حلی برای این مشکل و برطرف نمودن این ضعف ، ایده های مختلفی را مطرح ساخته اند و روش های مختلفی ابداع و گسترش یافت. از جمله روش هایی که جهت افزایش میزان جذب انرژی در بادبند های هم گرا مورد استفاده قرار گرفته ، استفاده از المان های اصطکاکی ،  استفاده از غلاف و استفاده از فیوز ها می باشد. در این مقاله المان های اصطکاکی معرفی و بررسی می گردد.

نظرات ()

بهسازي لرزه اي زيرسازه پل توسط مهاربند تسليم شونده بدون كمانش

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 7

نویسندگان مقاله :
پدرام محمودي، كارشناسي ارشد مهندسي عمران - سازه، دانشگاه فردوسي مشهد
حسن حاجي كاظمي ، استاد دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد،گروه مهندسي عمران

چکیده :
از عواملي كه موجب تخريب پل ها مي شود، وقوع زلزله، باد، فرسايش و خستگي اعضاء پل مي باشد. اين عوامل باعث ايجاد صدمات جبران ناپذيري در سازه پل مي شود بطوري كه با ترميم و مقاوم سازي پل ها مي توان خسارات ايجاد شده در سازه پل ناشي از اين عوامل را كنترل نمود. در اين مقاله با استفاده از تكنولوژي مهاربند هاي تسليم شونده بدون كمانش قرار است تا زير سازه پل بهسازي شود. اين نوع مهاربند مي تواند در برابر هر نوع مد كمانشي مقاومت كند و به حد جاري شدن برسد . طبق نتايج آزمايشگاهي، اين نوع مهاربند توانايي جذب انرژي بالايي داشته و مي تواند خسارات وارده ناشي از بارهاي لرزه اي به سازه پل را كاهش دهد. بدين منظور با انتخاب مدل يك پل نمونه، ابتدا با انجام تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي سازه پل مورد ا رزيابي قرار مي گيرد. سپس با مدلسازي مهاربند بدون كمانش، بهسازي پل مذكور با اين نوع مهاربند انجام مي شود و نتايج كمي و كيفي آن مورد بررسي قرار مي گير د. در ادامه پل مورد نظر توسط مهاربند معمولي ضربدري بهسازي مي شود و با انجام تحليل هاي لازم، نتايج حاصل از بهسازي با مهاربند بدون كمانش، با نتايج حاصل از بهسازي با مهاربند معمولي مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. مدلسازي پل نمونه و مهاربند بدون كمانش و نيز انجام تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي بر روي مد لها در محيط نرم افزا ر Sap 2000 Nonlinear انجام مي شود. با مقايسه نتايج حاصل از آناليز سه مدل پل مذكور عملكرد مطلوب سيستم مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در بهسازي سازه پل نمايان مي شود.

نظرات ()

تحلیل عددی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد پلیمری GFRP

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
تحلیل عددی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد پلیمری GFRP و مقایسه رفتار آن با تیر بتن آرمه با استفاده از روش المان محدود

نویسندگان :
حامد کمانه آذری ، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
مسعود رئوفی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
سید حسین نژاد فرد ، کارشناس ارشد عمران سازه هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی اهر

چکیده :
با توجه به اینکه کشور ایران در روی کمربند اصلی زلزله واقع شده است ، لذا موضوع مقاوم سازی و سبک سازی سازه ها بسیار پر اهمیت جلوه می کند. بر همین اساس از یک سو با توجه به لرزه خیزی منطقه و از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مطلب که آب دریاها حاوی انواع املاح خورنده  و مضر برای المان های بتنی است و این املاح در سازه های بتن آرمه باعث خوردگی آرماتور های مسلح کننده و انهدام کل سازه می شود ، لذا باید برای حفاظت این گونه مصالح در برابر خوردگی و یا جایگزینی آن با دیگر مصالح تحقیقاتی انجام پذیرد. در تحقیق حاضر جهت بررسی مقاوم سازی و سبک سازی سازه های بتن آرمه سعی بر جایگزینی عامل مسلح کننده این سازه ها با میلگرد های پلیمری FRP شده است. به این منظور میلگرد پلیمری GFRP جایگزین میلگرد های فولادی شده و رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله جهت بررسی رفتار تیر بتنی جدید که آرماتور های اصلی آنها با میلگرد های GFRP جایگزین شده اند از نرم افزار المان محدود ABAQUS بهره گرفته شده است. که نتیجه حاصل از تحلیل این تیرها در نرم افزار و مقایسه این نتایج با رفتار تیر بتن معمولی نشان دهنده بهبود رفتار تیر از بابت کاهش تنش در عضو خمشی می باشد.

نظرات ()

رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده توسط روکش فولادی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
محمد سعید کریمی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان
مسعود احمدی ، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سمنان

چکیده :
امروزه بدلیل هزینه های ساخت و مسایل اجرایی بحث مقاوم سازی سازه ها به عنوان یکی از مباحث ویژه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده بر روی سازه ها، پس از وقوع زلزله بیانگر ضعف ستون های بتن آرمه بخصوص ستون هایی که بر اساس آیین نامه های قبل از سال 1970 میلادی طراحی و اجرا شده اند می باشد. در این راستا تقویت ستون های بتن آرمه بعد از وقوع زلزله و همچنین ستون های ضعیف در سازه یکی از مهمترین مباحث مقاوم سازی در سازه می باشد. تکنیک استفاده از روکش فولادی امروزه در بسیاری از کشور ها برای مقاوم سازی ستون های بتن آرمه مستطیلی و دایروی بکار می رود. از مزایای این روش تاثیر مناسب، اقتصادی بودن و اجرای آسان می باشد. تاثیر عمده این روش افزایش محصور شدگی بتن و شکل پذیری بالای ستون می باشد. در این مقاله رفتار ستون های بتن آرمه تقویت شده مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعات شامل تغییر در ضخامت تحت اثر نیروی محوری نسبت به حالت بدون تقویت توسط نرم افزار ANSYS ورق فولادی و مقاومت فشاری بتن می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد روکش فولادی در ستون های با مقاومت فشاری پایین، بیشترین تاثیر را دارد و همچنین با افزایش ضخامت روکش نیروی قابل تحمل ستون افزایش می یابد.

نظرات ()

دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری)

امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 3

نویسندگان :
فاطمه اعراب ، دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه علوم پایه دامغان
پرویز امیدی ، دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده :
در این مقاله آثار دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود در ناحیه ای از دامنه جنوبی البرز خاوری از دره ده ملا (شمال روستای ده ملا) تا دره طزره بررسی می شود. منطقه مورد مطالعه محدود به دو گسل اصلی در شمال و جنوب با روند خاوری - باختری و شیب به سوی شمال است. در این پژوهش فعالیت کواترنری کل منطقه به ویژه گسل های مرزی با مولفه چیره راستا لغز چپ بر ثابت شد. در بررسی های صحرایی ، آثار جنبش کواترنری به صورت بریدگی و جایجایی نهشته های کواترنری بر روی گسل شمالی و جنوبی و گسل های فرعی میان آنها در مکان هایی مانند دره ده ملا و دره طزره دیده شد. این بررسی ها نشان داد که نشانه های فعالیت کواترنری در کل این پهنه رخنمون دارد ولی گسل شمالی که ادامه خاوری گسل آستانه می باشد، نقش اصلی را در فرآیند دگر ریختی کواترنری به عهده دارد و حرکت امتداد لغزچپ بر گسل جنوبی به سوی انتهای خاوری با اتصال به یک گسل انتقالی با ساز و کار عادی ختم می شود. این گسل انتقالی روند شمالی - جنوبی و شیب خاوری دارد.

نظرات ()

ریخت زمین ساخت و ارزیابی فعالیت گسل کوهبنان

امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 4

عنوان مقاله :
ریخت زمین ساخت و ارزیابی فعالیت گسل کوهبنان از طریق محاسبه شاخص های زمین ریختی

نویسندگان :
امیر شفیعی بافتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان
محسن پور کرمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجید شاهپسند زاده ، استادیار پردیس دانشگاهی تکنولوژی پیشرفته و علوم کاربردی کرمان
فرناز ایرانمنش ، دانشجوی دکتری زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده :
گسل کوهبنان که به عنوان یکی از گسل های اصلی از مجموعه گسل های بنیادی جنوب خاوری ایران مرکزی شناخته می شود، با جنبش مورب لغز (راستا لغز راستگرد به همراه مولفه معکوس) مسبب بسیاری از رویدادهای لرزه ای در قسمت شمال کرمان تا جنوب خاوری استان یزد می باشد. در طول این گسل شواهد ریخت زمین ساختی قابل توجهی دیده می شود که بیانگر فعالیت های امروزی این گسل می باشد. بر پایه شواهد حرکتی ، جنبشی و هندسی گسل کوهبنان به 38 قطعه تقسیم گردید. بر اساس مقادیر پارامترهای زمین ریخت شناسی محاسبه شده و میزان فعالیت های زمین ساختی ، این منطقه در دسته با فعالیت های زمین ساختی بالا از لحاظ فراز گیری تقسیم می گردد. میزان این فراز گیری برای منطقه مورد نظر 2 الی 4 میلیمتر در سال پیشنهاد می شود. 

نظرات ()

ارائه روش تحلیل سقف های لولایی برای سازه های متأثر از فشار داخلی ناشی از انفجار

امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 3

نویسندگان:
امین غفوری پور ، دکتری سازه عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شهریار طاووسی تفرشی ، دکتری سازه عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین باباجانیان بیشه ، کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده :
در این مقاله به بررسی رفتار سازه های تحت اثر فشار داخلی ناشی از انفجار پرداخته شده است. این نوع سازه ها به عنوان کارگاه های تعمیرات تجهیرات قابل انفجار نظامی یا آزمایشگاهی استفاده می شوند. اثرات انفجار داخلی شامل دو اثر فشار تکانشی و فشار گاز می باشد. برای خارج شدن فشار گاز می بایست دریچه ای در سازه ایجاد نمود. به صورت معمول برای پوشش این دریچه از سقف های پران تحت انفجار استفاده می شود. در این مقاله ایده نوینی برای استفاده از سقف های لولایی ارائه شده است که بتواند فشار گاز را در لحظه انفجار خارج نموده و به عنوان پوششی برای دریچه نیز عمل نماید. مقاله با تعیین روش محاسبه مساحت مناسب برای دریچه به منظور خروج فشار گاز ، معادلات مربوط به رفتار سقف در اثر فشار انفجار را پیشنهاد می کند و با حل معادلات ، روش محاسبه مقدار وزن واحد سطح سقف برای این نوع از سازه پیشنهاد شده است. بدین ترتیب با این ایده سقف پران به صورت ترکش در اطراف سازه پخش نمی شود و امکان احداث سازه پدافندی بر روی این کارگاه ها برای حفاظت آنها از حمله احتمالی دشمن نیز فراهم می گردد.  

نظرات ()

ساخت بتن سبک سازه ای با استفاده از پومیس منطقه اسکندان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
داوود بهشتی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
حامد اعظمی راد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده :
هدف از این تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای با استفاده از سنگدانه های طبیعی و بهبود خوا مقاومتی آن به میزان مطلوب است. در واقع هدف ساختن بتن سبکی است که از آن به علت دارا بودن مقاومت مناسب بتوان به عنوان بتن اصلی سازه در سقف ، تیرها و ستون ها استفاده کرد ...نظرات ()

سبک سازی سقف در معماری سنتی شیراز

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
احسان شریفی ، کارشناس ارشد معماری و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده :
یکی از عناصر اصلی آسیب پذیر در زلزله سقف ساختمان است، که خسارت زیادی در مقایسه با سایر اجزا ساختمان به جا می گذارد. سقف های غبر یکپارچه ، سقف های سنگین و سقف های کاذب با تخریب سریع در اثر نیرو ناگهانی زلزله باعث به هم ریختگی فضای معماری و بروز تلفات بسیار سریع می گردد ...

نظرات ()

معرفی سیستم پانل های ساختار گچی خشک سبک

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
معرفی سیستم پانل های ساختار گچی خشک سبک برای دیوار های داخلی جایگزین مصالح سنتی سنگین جهت کاهش وزن مرده ساختمان

نویسندگان :
محمدرضا عدل پرور ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا وثوقی فر ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمید نبوی نژاد ، کارشناس ارشد و مدیر سیستم

چکیده :
امروزه اکثر کشور های پیشرفته دنیا به دنبال یافتن مصالح نوین در ساختار انواع ساختمان ها هستند که مزایای آن نسبت به مصالح قبلی و قدیمی ارجحیت داشته باشند ...

نظرات ()

استفاده از پرلیت به عنوان مصالح بومی در سبک سازی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
استفاده از پرلیت به عنوان مصالح بومی در سبک سازی وزن بتن همراه با قابلیت افزایش مقاومت آن

نویسنده مقاله :
یوسف زندی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده :
پرلیت یک سنگ آتش فشانی شیشه ای با ترکیب ریولیتی است که در حدود 3 تا 5 درصد آب به صورت حبس شده در خود دارد. در اثر حرارت بین 900 تا 1100 درجه سانتی گراد آب حبس شده در ان به صورت بخار در می آید ...

نظرات ()

استفاده از قاب های مهاربندی شده با میراگرهای اصطکاکی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
استفاده از قاب های مهاربندی شده با میراگرهای اصطکاکی برای سبک سازی در سازه ها

نویسندگان :
رضا کرمی محمدی
حامد سرمست

چکیده :
یک روش کنترل غیرقعال از طرح لرزه ای برای ساختمان های اسکلت فلزی مورد بررسی قرار گرفته است. با تعبیه تجهیزات اصطکاکی در سیستم های مهاربندی شده ساختمان های اسکلتی ، مقاومت در برابر زلزله و پتانسیل کنترل خسارت آنها را می توان به میران قابل ملاحظه ای بهبود بخشید ...

نظرات ()

استفاده از بتن با کارائی بالا برای افزایش توان ستون ها

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
استفاده از بتن با کارائی بالا برای افزایش توان ستون های توخالی در برابر زلزله و سبک سازی ساختمان

نویسندگان :
سیدمحسن تولیت زواره ، کارشناس ارشد شرکت مهندسی فرساب
مسعود حیدری
حمیدرضا وثوقی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران جنوب

چکیده :
در این مقاله راهکار مناسب برای استفاده از ستون های توخالی با بتن دارای کارائی بالا ، برای مناطق زلزله خیز ارائه شده است. در ایران ، المان های سازه ای مورد استفاده در سازه محدود و بیشتر دارای فن آوری بومی و سنتی می باشد ...


نظرات ()

برخی از ملاحظات ژئوتکنیکی در طراحی لرزه ای سازه های سبک

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
رضا عبدالهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر ، رئیس دانشکده عمران دانشگاه ویند دبی
حسین بازیاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه سماء ورامین

چکیده :
امروزه تلاش های بسیاری در جهت شناخت و استفاده از مصالح سبک و شیوه های نوین ساختمان سازی انجام می گیرد که به کمک آنها بتوان سازه های سبک تری را اجرا نمود. به همان اندازه که تلاش در جهت کاهش وزن سازه ها مطلوب و مناسب است ، بررسی ابعاد و آثار گوناگون آن بسیار ضروری است ...

نظرات ()

بررسی کاربردی ، ویژگی ها و مزایای مصالح سبک

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
محمدرضا عسگری ، کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک
نیما آقا خانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک
وحید قرق دردوست ، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده :
با پیشرفت صنعت ساخت و ساز در دنیا برای بالا بردن سطح کیفی کار و بهره وری بیشتر نوآوری هایی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به استفاده از مصالح سبک در ساختمان اشاره کرد ...

نظرات ()

ارزیابی رفتار قاب های فولادی در برابر بارهای انفجاری

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

نویسندگان :
احسان محتشمی ، دانشجوی دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد
سینا سینایی ، کارشناس ارشد سازه دانشگاه فردوسی مشهد
احمد شوشتری ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده :
در این مقاله رفتار سازه های فولادی در اثر وقوع انفجار در نزدیکی انها بررسی می شود. بدین منظور یک قاب خمشی فولادی سه طبقه با 9 ترکیب از ابعاد تیر و ستون ، تحت اثر بارگذاری انفجاری و به صورت سه بعدی به کمک نرم افزار Abaqus تحلیل می شود ...

نظرات ()

میانقاب مهندسی نوین با قابلیت تغییرشکل بالا

امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 1

نویسندگان :
مجید محمدی ، استادیار پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجید شوندی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده :
در این تحقیق نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی نوع جدیدی از میانقاب بتنی که دارای شکل پذیری قابل توجهی می باشد ارائه می گردد. در ارتفاع میانی این میانقاب ، از ابزاری به نام فیوز برشی استفاده شده است ...

نظرات ()

بررسی فعالیت گسل گوک

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی فعالیت گسل گوک بر اساس شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره

نویسندگان :
جعفر رهنما راد ، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
رحمان اکبری جمالزاده ، گروه مهندسی عمران دانشگاه امام حسین (ع)
فریدون خسروی ، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا درخشانی ، عهده دار مکاتبات

چکیده :
بررسی داده های رقومی ماهواره ای در محدوده عملکرد گسل گوک در استان کرمان حاکی از عملکرد تکنونیک جنبا در این منطقه است. وجود دره ها موید آن است که عملکرد گسل گوک بر مورفولوژی آنها موثر بوده است ...

نظرات ()

بررسی کاربرد سیستم LSF در سبک سازی موثر سازه

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

عنوان مقاله :
بررسی کاربرد سیستم LSF در سبک سازی موثر سازه در مقایسه با سیستم های رایج در کشور

نویسنده مقاله :
دکتر حمیدرضا وثوقی

چکیده :
در این مقاله بررسی کاربرد سیستم سازه ای قاب فولادی سبک LSF و نقش آن در سبک سازی سازه ها در قیاس با سیستم های رایج ساخت و ساز در کشور ارائه شده است ...

نظرات ()

ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
غلامرضا قدرتی امیری ، استاد قطب مطالعات بنیادی در مهندسی سازه ها دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
علی سیدکاظمی ، کارشناس ارشد سازه  دانشگاه علوم و فنون مازندران - بابل
سیدعلی رضویان امرئی ، دکتری مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده :
در این مقاله ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی طراحی شده با استاندارد 2800 زلزله ایران بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ارزیابی و عملکرد لرزه ای آنها در حوزه رفتارهای خطی و غیرخطی بررسی می گردد ...

نظرات ()

سنجش کمی توزیع مکانی – زمانی پس لرزه های زمین لرزه

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
سنجش کمی توزیع مکانی – زمانی پس لرزه های زمین لرزه 1385 درب آستانه (سیلاخور) ، باختر ایران

نویسندگان :
احمد زمانی و مریم آق اتابای ، بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده :
زمین لرزه 11 فروردین (31 مارس 2006 میلادی) با بزرگای گشتاوری 6.1 ، روستاهای منطقه درب آستانه (سیلاخور) در استان لرستان را ویران کرد. ناحیه رومرکزی این رویداد در قلمرو زون گسل اصلی معاصر و ساز و کار راستالغز راستگرد آن نیز مشابه دیگر زمین لرزه های این سامانه گسلی است ... 

نظرات ()

ضرورت پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهرهای بزرگ و مهم لرزه خیز ایران

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
محمدرضا جعفرزاده ، دانشجوی دکترای زلزله شناسی مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی
محمد صیامی ، کارشناس ارشد مهندسی زلزله مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده :
با توسعه و گسترش روزافزون شهرهای بزرگ در مناطق لرزه خیز ، آسیب پذیری آنها در برابر لرزه های مخرب رو به افزایش است. یکی از عمده ترین فعالیت ها در راستای کاهش خطرات ناشی زلزله و افزایش ایمنی عمومی ، مطالعات پهنه بندی لرزه ای مناطق شهری است ...

نظرات ()

بررسی آسیب پذیری سامانه های خطوط لوله مدفون

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
محمدرضا خباز تمیمی ، کارشناس ارشد مهندسی زلزله مهندسی رودخانه و مدیریت سوانح طبیعی

چکیده :
ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرار گیری آن روی کمربند زلزله در برابر زمین لرزه بسیار آسیب پذیر می باشد. همچنین تعداد زیادی از مستحدثات قبل از تدوین معیارهای طراحی مقاوم در برابر زلزله ساخته شده اند ...

نظرات ()

معماری پایدار و زلزله

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
محمد حسن فلاح ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده :
یکی از بهترین مصادیق پایداری در معماری که سال ها در برابر حوادث طبیعی باقیمانده اند معماری سنتی این مرز و بوم بوده است که با توجه به بکارگیری مصالح ساختمانی مناسب و شیوه اجرای مناسب حاصل گردیده است ...

نظرات ()

فرآیند مدیریت بحران در کاهش بلایای طبیعی (زلزله)

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
سیدحبیب الله حسینی ، کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله

چکیده :
گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران از یک طرف و رشد شهرها ، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر ، ضمن توجه بیشتر به شهر ها ، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعدد شده است ...

نظرات ()

زلزله به زبان ساده

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده :
سیدمحمدرضا اسماعیلی ، کارشناس ارزیابی ریسک بیمه ملت و کارشناس ارشد پدافند غیرعامل

چکیده :
زلزله خطری ست که هر روزه در کمین ما و دارایی هایمان است. سوابق زلزله و خسارات به وجود آمده از آن ، نشان می دهد که آسیب پذیری در برابر زلزله در کشور ما زیاد است ...

نظرات ()

توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان های ایزوله شده

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
فرامرز خوشنودیان ، استادیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام مهرپرور ، دانشجوی دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده :
در آئین نامه های معتبر فعلی از جمله UBC97 و IBC2000 توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان های ایزوله شده مشابه ساختمان های معمول به صورت یک توزیع مثلثی پیشنهاد شده است ...

نظرات ()

طرح شبکه آزمایشگاه های ملی زلزله کشور

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
محسن تهرانی زاده ، کمیته زلزله شورای پژوهش های علمی کشور

چکیده :
کشور ایران به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان در مسیر کمربند زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد و به همین علت شاهد زلزله های مخرب متعدد در گذشته های دور و در دهه های اخیر بوده است ...

نظرات ()

طراحی و مدل سازی سیستم نوین جذب انرژی زلزله

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

عنوان مقاله :
طراحی و مدل سازی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطکاک – تسلیم فولاد در قاب های مهاربندی شده

نویسنده مقاله :
سیدبهرام بهشتی اول ، استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا ماه بانویی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده :
در این مقاله ترکیب جدیدی از میراگرهای اصطکاکی - تسلیم فولاد و روش طراحی آن در مرکز یک سیستم مهاربندی متقاطع برای استهلاک انرژی ورودی زلزلزه معرفی می شود ...

نظرات ()

برنامه ریزی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله در نواحی با خطر پذیری بالا

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
برنامه ریزی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله در نواحی با خطر پذیری بالا نمونه موردی محله چیذر تهران

نویسندگان :
سیدمحسن علوی ، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی کارشناس عمران دانشگاه هنر اصفهان
محمد مسعود ، عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده :
کشور عزیز ما ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرارگیری آن بر روی کمربند زلزله در برابر این پدیده بسیار آسیب پذیر می باشد. بسیار از شهرهای مهم کشور منجمله تهران به عنوان پایتخت سیاسی - فرهنگی - اقتصادی بر روی گسل های فعال قرار گرفته است ...

نظرات ()

بررسی زلزله بم و رفتار سازه های مختلف موجود در بم

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
اعظم طالقانی ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده :
با توجه به زلزلخ بم و اثرات آن بر روی ساخت و ساز ، منابع انسانی و مالی ، نوشتن و تحقیق درباره زلزله ضرورت بیشتری می یابد. تا مگر پس از توصیه های مداوم و تحمل رنج های عمیق به خود بیاییم ...

نظرات ()

بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسندگان :
مهدی زارع و محمد آریامنش
مرکز ملی پیش بینی زلزله ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده :
در مقاله حاضر با نگاه به تاریخچه پیش بینی زلزله در ایران ، ضمن برگرفتن آخرین دستاوردهای علمی در مورد پیش بینی زلزله و مروری بر پیش بینی زلزله در ایران ، تلاش می شود تا با دیدی نظری نسبت به  امکان پیش بینی زلزله بحث شود ...

نظرات ()

بررسی شکل پذیری و رفتار چشمه اتصال در اتصال پیشنهاد شده

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی شکل پذیری و رفتار چشمه اتصال در اتصال پیشنهاد شده توسط استاندارد 2800 زلزله ایران بر اساس مطالعت تحلیلی و آزمایشگاهی

نویسندگان :
محمد قاسم وتر ، استادیار و عضو هیئت علمی پزوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی ایران
محمود میری ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد غفاری ، کارشناس ارشد مهندس سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
امین حداد ، ، کارشناس ارشد مهندس سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده :
بعد از زلزله نورث ریج و شکست های غیر منتظره در اتصالات ساختمان های فولادی با قاب خمشی لزوم استفاده از اتصالات شکل پذیر و جایگزین شدن اتصالات جدید مطرح شد ...

نظرات ()

بررسی کارائی ضوابط استاندارد 2800 در بهبود عملکرد ساختمان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی کارائی ضوابط استاندارد 2800 در بهبود عملکرد ساختمان های با نسبت فرکانس مد پیچشی به انتقال کم

نویسندگان :
سیدعلی حاج سید تقیا ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش سازه و زلزله دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
عبدالرضا سروقد مقدم ، استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده :
در این مقاله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی ، رفتار لرزه ای چند مدل ساختمانی که دارای سختی پیچشی کم هستند ، تحت شتابنگاشت زلزله بررسی می شود ...

نظرات ()

ملاحظات اثرات دینامیکی ساختگاه و ژئوتکنیک لرزه ای

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
ملاحظات اثرات دینامیکی ساختگاه و ژئوتکنیک لرزه ای در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله

نویسنده مقاله :
حمیدرضا توکلی ، دکتری مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل

چکیده :
در همه نواحی کره زمین خطر زلزله وجود ندارد. بلکه در سه ناحیه از کره زمین لرزه خیزی قابل توجه است : 1 - محیط اقیانوس آرام 2 - نوار وسط اقیانوس اطلس 3 - نوار آلپ - هیمالیا که کشور ایران در آن قرار دارد ...

نظرات ()

مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نویسنده مقاله :
مهدی رضاپور ، استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده :
قسمت کوچکی از مقدار انرژی حاصله از تغییر شکل به امواج لرزه ای تبدیل می گردد که از چشمه به خارج منتشر گشته و آشفتگی را به مناطق دور انتشار می دهد. در این مقاله با توضیح مختصر تنش واتنیدگی ، از ارتباط خطی بین تنش و واتنیدگی استفاده شده معادله حرکت امواج لرزه ای بیان می گردد.

نظرات ()

صفحات سایت

تعداد صفحات : 4


تبلیغات

عکس و فیلم ویژه

پیام مدیر

به پایگاه اطلاعات مهندسی عمران خوش آمدید! برای استفاده از مطالب سایت عضو شوید، براي مشاهده ي بهتر سايت از مرورگر اينترنت mozilla firefox استفاده فرماييد ارائه دهنده مقالات مرجع مهندسی عمران، لطفا در هنگام کپی برداری ، مطالب را به نقل از این سایت ذکر کنید.

جستجو


آمار سایت

آمار


آمار کاربران
تعداد اعضا : 1404

کاربران آنلاین

کدهای اختصاصی

آمار بازدید

حامیان سایت

RSS


Powered By
Rozblog.Com

Translate : Tem98.Ir

مطالب تصادفی

نظرسنجی

چه مقطع و گرایشی از رشته عمران هستید؟
کنفرانس ها و همایش ها

آخرین کنفرانس ها و همایش ها