close
تبلیغات در اینترنت
اجزاء محدود و المان مرزی
دنبال کردن مطالب از طریق فید RSS دنبال کردن مطالب از طریق تویتر

تبلیغات

اطلاعات کاربری


عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

موضوعات

پیوند ها

آخرین مطالب

مطالب پربازدید

آخرین ارسال های انجمن


تاثیر وجود حفرات زیر سطحی بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی شیروانی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
تاثیر وجود حفرات زیر سطحی بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی شیروانی با استفاده از روش اجزای مرزی

نویسندگان مقاله :
حمید علی الهی ، استادیار دانشکده فنی مهندسی،گروه ارشد خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران
بهرام دارابیان ، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران


چکیده :
فقدان شناخت كامل از چگونگي اثرات حفره های زیرزميني بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافي سطحي و نبود دسترسي به ابزارهای مناسب جهت تحليل دیناميکي این عوارض، خصوصا در حوزه زمان استفاده از روش های عددی مناسب را جهت حل مساله انتشار امواج را ایجاب مي نمایيد. برآورد پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافي به ویژه در حضور حفره های زیرزميني را ایجاب مي نماید. در این مقاله با استفاده از روش عددی اجزای مرزی (BEM) جهت حل مساله انتشار امواج و ارزیابي پاسخ لرزه ای سطح زمين شيبدار در حضور حفرات زیرزميني و تاثير این عوارض بر تفرق امواج مهاجم قائم فشاری درون صفحه P پرداخته شده است. در این راستا با بي بعد نمودن پارامترهای تاثيرگذار در مساله نظير شعاع حفره، فاصله حفره از نقطه تاج شيب و فاصله حفره از نقطه پایين شيب و زوایای مختلف شيب، به بررسي الگوهای بزرگنمایي در زمين شيبدار پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این تحقيق نشان مي دهند كه وجود حفره های زیرزميني مي تواند مؤلفه افقي و قائم پاسخ لرزه ای سطح زمين های شيبدار را در مقایسه با حالت بدون حفره، تحت تاثير قرار دهد. اندركنش لرزه ای توپوگرافي از نوع شيبدار با حفرات زیر زميني، الگوی تغيير مکانهای متفاوتي از سطح شيبدار بدون حفره ایجاد خواهند نمود و با تغييرات نسبت فاصله حفره به مشخصات هندسي شيب، الگوهای تفرق امواج و به دنبال آن بزرگنمایي آنها تغيير مي نماید. با افزایش زاویه شيب شيرواني واقع بر حفره ، بزرگنمایي در سطح شيب نسبت به شيرواني بدون حضور حفره، به ميزان 20 درصد افزایش یافته و با افزایش فاصله حفره از پای شيب در پریودهای بالا، بزرگنمایي تغيير مکان افزایش مي یابد.

نظرات ()

بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای

نویسندگان مقاله :
علیرضا اردکانی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرهاد همت یار ،دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بین المللی امام خمینی
احسان طاهرآبادی ، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده مقاله :
یکي از چالش های مهندسين عمران در زمينه انفجار، حفظ قابليت سرویس دهي سازه ها و پایداری آن پس از انفجار است. لذا در این تحقيق سعي شده است تا با استفاده از روش های اجزاء محدود دو بعدی و با بررسي نتایج حاصل از مدلسازی كامپيوتری، اثر انفجار برروی گود پایدار شده به روش ميخکوبي مورد مطالعه قرار گيرد. بدین منظور ابتدا براساس آئين نامه FHWA یک گود پایدار شده به روش ميخکوبي به عمق 8 متر با عملکرد دائمي در خاک ماسه ای طراحي گردید. سپس مدل تحت بار انفجاری با سه فاصله مختلف 10 ، 20 و 30 متر از لبه گود قرار داده شد و  نيروهای ماندگار و تغييرشکل های ایجاد شده در گود مورد بررسي قرار گرفت. بار انفجاری اعمال شده تابعي از فشار و زمان درنظرگرفته شده است. نتایج حاكي از آن است كه هرچه مركز انفجار به لبه گود نزدیکتر باشد ميزان جابجایي بيشتر است.

نظرات ()

تحلیل پایداری دیواره نهایی شمال شرقی معدن روی و سرب انگوران با روش - های تعادل

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
تحلیل پایداری دیواره نهایی شمال شرقی معدن روی و سرب انگوران با روش - های تعادل حدی و المان مجزا

مسعود شمسالدین سعید ، کارشناس ارشد مکانیکسنگ، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
فرزان اورنگی ، کارشناس زمینشناسی، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
پرویز معارفوند ، استادیار، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
ابراهیم یعقوبی کارشناس ارشد استخراج، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده
پایدارسازی شیروانی ها یکی از مهمترین مسائل در فعالیت های عمرانی و معدنی است که مستلزم توجه خاص است. ریزش یک دیواره از معدن در معادن روباز بزرگ میتواند باعث واردآمدن خسارتهای هنگفت مالی و حتی جانی شود. با بررسی پایداری شیروانی ها قبل و در حین انجام عملیات معدنی، میتوان از وارد آمدن خسارات ناخواسته تا حد زیادی کاست. در این مقاله پایداری دیواره نهایی شمالی معدن سرب و روی انگوران که مستعد لغزش است مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به وجود ناپیوستگی های متعدد در محل از روشهای تعادل حدی و المان مجزا برای تحلیل عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از این دو روش انطباق خوبی باهم دارند. فاکتور ایمنی بدست آمده از هر دو روش در حالت خشک بیشتر از دو است که در این میان روش فلنیوس ، کمترین فاکتور ایمنی 2/818 و بیشترین آن مربوط به روش مهندسی ارتش 2 3/540 است. فاکتور ایمنی بدست آمده به روش المان مجزا 3/510 بین مقادیر حداقل و حداکثر روش تعادل حدی قرار دارد. از آنجا که  حداقل مقادیر قابل قبول در مسائل مربوط به شیروانیها در محدوده 1/5 تا 1/3 قرار دارد ، دیواره در حالت خشک پایدار است. در حالت دوم یعنی وارد کردن آب به مدل، جابجایی افقی دیواره به طور قابل چشمگیری افزایش یافته و حتی میتواند باعث ناپایداری و ریزش مقطعی برخی از پلهها شود. بنابراین دیواره نهایی شمال شرقی با زاویه شیب طراحی شده و با سطح آب زیرزمینی موجود، تا حدودی مستعد ریزش است که بایستی توجه خاص به نقش آبهای زیرزمینی در پایداری دیواره داشت.

نظرات ()

مدلسازی عددی سه بعدی نشست سطح زمین تحت تاثیر حفاری EPB-TBM

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
مدلسازی عددی سه بعدی نشست سطح زمین تحت تاثیر حفاری EPB-TBM در زمین نرم

نویسندگان مقاله :
حامد کریم نیا ، کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود
حسین میرزائی نصیرآباد ، استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود
شکرالله زارع ، استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

چکیده :
بررسي نشست سطح زمين تحت تاثير حفاری تونلهای شهری توسط دستگاه تعادل فشار زمين ( EPB ) یکي از فاكتورهای بسيار مهم بخصوص در حفاری تونلهای كمعمق مي باشد. در این مقاله به دليل اهميت موضوع عبور از بافت فرسوده شهری و تقليل خسارات وارده، محدوده ما بين ایستگاههای شماره 11 و 12 خط یک قطار شهری تبریز كه دارای بافت فرسوده بوده و شامل سازه هائي با قدمت زیاد و عدم استحکام كافي مي باشد توسط نرمافزار المان محدود PLAXIS 3D Tunnel مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته است. با توجه به وجود سازه های خطرناک و با درجه اهميت زیاد در دو مقطع مسير، بررسي نشست ها در این دو مقطع صورت گرفته است. نتایج نشان مي دهد كه پس از حفر تونل ها ميزان نشست سطح زمين و ساختمانها بيش از مقدار مجاز نشست در مناطق شهری بوده و نياز است كه فرایندهای كنترلي نشست در این مقاطع صورت بگيرد.

نظرات ()

روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل دیافراگمی

نویسندگان مقاله :
پيمان حميدي ، دانشجوي دكتري مكانيك خاك و پي، دانشكده فني دانشگاه تبريز
حامد نوروزي ، كارشناس ارشد خاك و پي، شركت مهندسين مشاور خاك و راه آزما
داود كرمي ، كارشناس ارشد رسوب شناسي، شركت مهندسين مشاور خاك و راه آزما

چکیده :
امروزه كنترل تغييرشکل خاک در گودبرداریهای عميق در مناطق شهری پرازدحام با هدف حداقل كردن تاثير گودبرداری بر سازه های مجاور اهميت زیادی دارد. بنابراین یک روش مناسب برای مدل كردن رفتار خاک با هدف تعيين پاسخ واقعي خاک به گود برداری و ساخت دیوار و همچنين پيش بيني مقدار و الگوی تغيير مکان زمين، از جمله مسائل بسيار مهم در مکانيک خاک ميباشد. دیوارهای حائل دیافراگمي نوعي از دیوارهای حائل صلب از جنس بتن ميباشند كه با هدف ایجاد تکيه گاه جانبي برای جداره قائم خاک و جلوگيری از گسيختگي آن ساخته مي شوند. در این تحقيق تاثير پارامترهای مختلف در پيش بيني تغييرمکان زمين با استفاده از روشهای عددی بررسي شده و همچنين سعي شده است مناسب ترین مدل برای خاک در تحليل های دیوار حائل دیافراگمي تعيين و نتایج تحليل های صورت گرفته با نتایج سایر مطالعات مورد بررسي قرار گيرد. تحليل پارامتریک در این تحقيق با استفاده از برنامه المان محدود PLAXIS و با فرض مدل رفتاری موهر كلمب برای خاک انجام گرفته است. ضریب فشار جانبي اوليه، سختي خاک و ... به عنوان پارامترهای تاثيرگذار در تحليل مورد بررسي قرار گرفتهاند. نتياج حاصل از تحقيق حاكي از این است كه مدول خاک مهمترین پارامتر در پيش بيني تغييرمکان خاک ميباشد. بعلاوه، مدل مورد استفاده در تحليلهای المان محدود نيز از موارد بسيار مهم ميباشد

نظرات ()

تحلیل عددی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد پلیمری GFRP

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
تحلیل عددی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد پلیمری GFRP و مقایسه رفتار آن با تیر بتن آرمه با استفاده از روش المان محدود

نویسندگان :
حامد کمانه آذری ، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
مسعود رئوفی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
سید حسین نژاد فرد ، کارشناس ارشد عمران سازه هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی اهر

چکیده :
با توجه به اینکه کشور ایران در روی کمربند اصلی زلزله واقع شده است ، لذا موضوع مقاوم سازی و سبک سازی سازه ها بسیار پر اهمیت جلوه می کند. بر همین اساس از یک سو با توجه به لرزه خیزی منطقه و از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مطلب که آب دریاها حاوی انواع املاح خورنده  و مضر برای المان های بتنی است و این املاح در سازه های بتن آرمه باعث خوردگی آرماتور های مسلح کننده و انهدام کل سازه می شود ، لذا باید برای حفاظت این گونه مصالح در برابر خوردگی و یا جایگزینی آن با دیگر مصالح تحقیقاتی انجام پذیرد. در تحقیق حاضر جهت بررسی مقاوم سازی و سبک سازی سازه های بتن آرمه سعی بر جایگزینی عامل مسلح کننده این سازه ها با میلگرد های پلیمری FRP شده است. به این منظور میلگرد پلیمری GFRP جایگزین میلگرد های فولادی شده و رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله جهت بررسی رفتار تیر بتنی جدید که آرماتور های اصلی آنها با میلگرد های GFRP جایگزین شده اند از نرم افزار المان محدود ABAQUS بهره گرفته شده است. که نتیجه حاصل از تحلیل این تیرها در نرم افزار و مقایسه این نتایج با رفتار تیر بتن معمولی نشان دهنده بهبود رفتار تیر از بابت کاهش تنش در عضو خمشی می باشد.

نظرات ()

مطالعه تحلیلی نحوه انتقال برش در ناحیه اتصال

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

عنوان مقاله :
مطالعه تحلیلی نحوه انتقال برش در ناحیه اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی برشی

نویسندگان :
مهبان ارغوانی ، کارشناس ارشد سازه - زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مسعود خزائی پول ، کارشناس ارشد سازه - زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
منصور ضیائی فر ، دانشیار سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده :
در این تحقیق به کمک روش المان محدود ، به بررسی نحوه انتقال برش از تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی ، پرداخته شده است. نمونه هایی از اتصال جوشی تیر به ستون با جزئیات بندی های متفاوت ، به صورت المان محدود ...

نظرات ()

بررسی انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی با فرض خرابی دیوارهای آجری محصور کننده

نویسندگان :
سید امیرالدین صدرنژاد ، استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مسعود ضیائی ، دانشجوی دکتری مهندسی سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده :
با در نظر گرفتن تهدیدات تروریستی و خصمانه علیه کشور ، بررسی عملکرد سازه ها در برابر انفجار از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین اعضای سازه ای که عملکرد سازه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند اتصالات تیر به ستون است ...

نظرات ()

بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

عنوان مقاله :
بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المان های مرزی

نویسندگان مقاله :
اسدالله نورزاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی دانشگاه تهران
سعید چشمه کانی ، دانشجوی دکترا سازه دانشگاه فنی دانشگاه تهران

چکیده :
امروزه تونل ها نقش عمده ای در پیشرفت کشورها دارند. بنابراین باید به گونه ای طرح شوند که در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی وارده ، مقاومت کافی داشته باشند ...

نظرات ()

ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

منصور قعله نوی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان 
حامد قوهانی عرب ، دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده :
با توجه به استفاده روز افزون از سازه های بتنی به واسطه اقتصادی بودن استفاده از این نوع سازه ها و به دلیل نیاز به در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند ظرفیت باربری ، شکل پذیری و مود خرابی در این نوع سازه ها بدون انجام آزمایش های گرانقیمت وقتگیر نیاز به بررسی رفتار غیر خطی سازه های بتنی به صورت تحلیلی می باشد. نظر به اینکه درک رفتار واقعی سازه های بتن آرمه توسط آزمایش بسیار گران قیمت و پر خرج می باشد ، لذا محققین و مهندسین عمران با توجه به گسترش علم اجزاء محدود و پیشرفت روزافزون فن آوری کامپویتر اقدام به تهیه نرم افزار هایی نموده اند که بتواند رفتار غیر واقعی این سازه ها را نشان دهد.

نظرات ()

مدل سازی اجزا محدود برای حفاری تونل

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نوید مجابی ، کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
بر اساس مقاله ای از :
الکساندرا رالوکا مولدوان ، آئو گوستین پوپا
دانشگاه فنی  Cluj-Napoca رومانی - دانشکده مهندسی عمران
چکیده :
در این مقاله بخش های مهمی از روش اجزا محدود بیان می شود و تأکید آن مبتنی بر روش هایی ست که در ساخت و ساز و حفاری تونل می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مختصری درباره تونل زنی بحث خواهد شد. امروزه افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی در مناطق شهری و کمبود فضا منجر به رو آوردن به حمل و نقل زیرزمینی شده است که تونل سازی یکی از روش های کاربردی برای حل این مشکل می باشد. روش های ساده و متعارف برای تجزیه و تحلیل تونل تا حدودی مفید و کارآمد بوده اند و به نتایج خوبی رسیده اند ولی دچار محدودیت هایی نیز هستند، به همین دلیل است که به تازگی از روش المان محدود برای حل مشکلات پیچیده در زمینه مدل سازی تونل استفاده می شود.  این روش ها در برگیرنده محاسبات دقیق هستند که شامل حالت های دو بعدی و سه بعدی می باشد. هدف این مقاله ایجاد رویکردهای مختلف برای مدل سازی در حفاری تونل می باشد. در این مدل سازی مهم است که رفتار یک جز محدود به خوبی شناخته شود. برای اینکه بتوانیم مدل مناسبی در روش المان محدود داشته باشیم باید تعامل بین خاک و سازه را نیز در نظر بگیریم و به عبارتی هر دو ساختار را در مدل در نظر بگیریم. هدف از روش المان محدود شکستن زنجیره مواد و تبدیل آنها به عناصر کوچکتر می باشد. پدیده های فیزیکی در مهندسی را می توان با استفاده از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی توضیح داد. روش المان محدود نشان دهنده یک رویکرد عددی است که می تواند این معادلات دیفرانسیل را به راحتی حل کند، در حالی که  با استفاده از روش های تحلیلی کلاسیک این فرآیند غیر ممکن خواهد بود. 

نظرات ()

تبلیغات

عکس و فیلم ویژه

پیام مدیر

به پایگاه اطلاعات مهندسی عمران خوش آمدید! برای استفاده از مطالب سایت عضو شوید، براي مشاهده ي بهتر سايت از مرورگر اينترنت mozilla firefox استفاده فرماييد ارائه دهنده مقالات مرجع مهندسی عمران، لطفا در هنگام کپی برداری ، مطالب را به نقل از این سایت ذکر کنید.

جستجو


آمار سایت

آمار


آمار کاربران
تعداد اعضا : 1405

کاربران آنلاین

کدهای اختصاصی

آمار بازدید

حامیان سایت

RSS


Powered By
Rozblog.Com

Translate : Tem98.Ir

مطالب تصادفی

نظرسنجی

چه مقطع و گرایشی از رشته عمران هستید؟
کنفرانس ها و همایش ها

آخرین کنفرانس ها و همایش ها