مشخصات فردی
نام : نوید مجابی
جنسیت: مرد
مشخصات تماس
تحصیلات
سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد
حرفه
شغل : مهندس عمران
علایق
سایر موارد